Managed Services

Theo dõi để luôn nắm bắt và tối ưu hệ thống

Thời gian uptime của hệ thống máy chủ không chỉ ảnh hưởng đến bộ phận CNTT mà còn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Nếu không có một hệ thống theo dõi thời gian thực, bạn khó có thể nhanh chóng nắm bắt tình trạng hoạt động của hệ thống để từ đó chẩn đoán và ngăn chặn các nguy cơ có khả năng xảy ra.

Dịch vụ Monitoring & Reporting cung cấp các công cụ phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật giúp bạn theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống máy chủ đặt tại edatacenter VNTT. Đồng thời, dịch vụ cũng đưa ra các chẩn đoán và khuyến nghị giúp bạn nhanh chóng khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và hiệu quả nhất.

IP Ping Monitoring

Dịch vụ IP Ping Monitoring định kỳ thực hiện thao tác ping đến máy chủ cần theo dõi (5 phút/lần) để kiểm tra tình trạng hoạt động của máy chủ. Nếu thiết bị trong tình trạng down sau 2 lần ping liên tiếp, hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn Email cảnh báo; đồng thời ghi nhận thông tin trong log của Web-portal để bạn có thể phân tích và đánh giá.

URL Monitoring

Dịch vụ URL Monitoring kiểm tra tính sẵn sàng của địa chỉ URL thông qua giao thức HTTP và HTTPS. Cứ 5 phút, hệ thống sẽ tự động kiểm tra URL để xác nhận website tại URL đó đang hoạt động bình thường. Nếu website không phản hồi sau 2 lần kiểm tra liên tiếp, hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn Email cảnh báo và ghi nhận thông tin trong log để bạn phân tích, xử lý.

Database Monitoring

Với Database Monitoring, chúng tôi tiến hành các kiểm tra đến các transaction để xác định tình trạng hoạt động của database. Dịch vụ hỗ trợ các database MS SQL Server, MySQL, Oracle và các database khác sử dụng kết nối ODBC.

Process Monitoring

Process Monitoring cung cấp cách thức giúp bạn đảm bảo hoạt động của các process liên quan đến các ứng dụng như Web services, Database,… Dịch vụ Process Monitoring giám sát các process này theo tần suất 2 phút/lần và gửi cảnh báo cho bạn trong vòng 15 phút nếu phát hiện các process không hoạt động sau 3 lần kiểm tra liên tiếp.

Threshold Monitoring

Dịch vụ Threshold Monitoring giúp giám sát tình trạng tài nguyên của máy chủ với tần suất 3-5 phút/lần. Nếu tình trạng sử dụng CPU, RAM hay HDD vượt quá ngưỡng đặt ra, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo qua Email để bạn nắm bắt và điều chỉnh hợp lý. Các thông tin chi tiết hơn được ghi nhận trong log để bạn truy cập và có các phân tích chuyên sâu hơn.

Benefits

Quản lý bằng Web-portal

Dịch vụ cung cấp Web-portal để bạn truy cập và nắm bắt tình trạng hoạt động của hệ thống Server, Network. Nhờ đó, bạn dễ dàng đánh giá và có được các quyết định để tối ưu hệ thống.

Theo dõi liên tục

Các dịch vụ Monitoring & Reporting của VNTT đảm bảo khả năng theo dõi với tần suất vài phút/lần (2-5 phút) để nhằm kịp thời phát hiện các sự cố có thể xảy ra với hệ thống của bạn.

Tự động cảnh báo

Khi phát hiện sự cố xảy ra với hệ thống của bạn, hệ thống nhanh chóng gửi cảnh báo qua Email & SMS để bạn kịp thời xử lý. Đồng thời, các thông tin chi tiết cũng được ghi nhận trong log để bạn phân tích chuyên sâu hơn.

Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu

Với VNTT Monitoring & Reporting, bạn có thể lựa chọn sử dụng từng dịch vụ đơn lẻ hoặc trọn gói nhiều dịch vụ. Được cung cấp theo mô hình Managed Services, bạn nhận được toàn bộ giá trị của dịch vụ mà không cần đầu tư bất kỳ giải pháp, phần mềm nào. Bạn chỉ trả một khoảng phí nhỏ cố định hàng tháng cho những gì sử dụng.