Dedicated Server

Máy chủ hiệu năng trong môi trường chuyên nghiệp

Dịch vụ Dedicated Server cung cấp máy chủ vật lý giúp bạn có được nguồn tài nguyên riêng để triển khai các ứng dụng. Chúng tôi cung cấp các dòng máy chủ từ IBM và Sun Microsystem với CPU Intel Xeon, hỗ trợ tối đa 64 GB RAM và 20 TB Bandwidth. Đặc biệt, các máy chủ có sẵn kết nối FC để sử dụng vùng lưu trữ SAN khi bạn cần triển khai các hệ thống Cluster hay các ứng dụng đòi hỏi truy xuất cao.

Công cụ Remote KVM cho phép bạn toàn quyền quản trị các máy chủ ở cấp độ BIOS. Bên cạnh đó, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và các dịch vụ Managed Service được cung cấp kèm theo giúp bạn không cần bận tâm về việc cài đặt, cấu hình, quản trị hệ thống. Đội ngũ kỹ thuật tại edatacenter thay bạn đảm bảo hệ thống máy chủ luôn hoạt động ổn định với hiệu năng cao nhất.

Main features

Data Center Tier-3

Môi trường Data Center Tier-3 đảm bảo độ sẵn sàng 99.98% cho hệ thống máy chủ.

Bare-metal Performance

Các server IBM và Sun hiệu năng cao sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng quan trọng.

SAN-storage Ready

Sẵn sàng kết nối FC để sử dụng SAN Storage triển khai clustering hoặc các ứng dụng I/O cao.

Managed Services

Đội ngũ chuyên viên giúp bạn khai thác máy chủ hiệu quả mà không phải đầu tư, quản lý.

Pricing Plan

 1. Windows
 2. CentOS
 3. Fedora
 4. Ubuntu
 • Economy

  Contact us
 • OS: Windows Server 2008 R2 64 bit
 • CPU: Intel Xeon Dual Core,
  3.0 GHz, 6 MB L2 Cache
 • Memory: 2 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: 1.000 GB
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: 5 GB Free
 • Deluxe

  Contact us
 • OS: Windows Server 2008 R2 64 bit
 • CPU: Intel Xeon Quad Core,
  2.66 GHz, 12 MB L2 Cache
 • Memory: 4 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: 5.000 GB
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: Free 5 GB
 • Premium

  Contact us
 • OS: Windows Server 2008 R2 64 bit
 • CPU: Intel Xeon Quad Core,
  2.66 GHz, 12 MB L2 Cache
 • Memory: 8 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: Unlimited
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: Free 5 GB
 • Economy

  2.380.000 VNĐ/Tháng
 • OS: Linux CentOS 64-Bit
 • CPU: Intel Xeon Dual Core,
  3.0 GHz, 6 MB L2 Cache
 • Memory: 2 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: 1.000 GB
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: 5 GB Free
 • Deluxe

  3.360.000 VNĐ/Tháng
 • OS: Linux CentOS 64-Bit
 • CPU: Intel Xeon Quad Core,
  2.66 GHz, 12 MB L2 Cache
 • Memory: 4 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: 5.000 GB
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: Free 5 GB
 • Premium

  3.395.000 VNĐ/Tháng
 • OS: Linux CentOS 64-Bit
 • CPU: Intel Xeon Quad Core,
  2.66 GHz, 12 MB L2 Cache
 • Memory: 8 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: Unlimited
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: Free 5 GB
 • Economy

  2.380.000 VNĐ/Tháng
 • OS: Linux Fedora 32-Bit
 • CPU: Intel Xeon Dual Core,
  3.0 GHz, 6 MB L2 Cache
 • Memory: 2 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: 1.000 GB
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: 5 GB Free
 • Deluxe

  3.360.000 VNĐ/Tháng
 • OS: Linux Fedora 32-Bit
 • CPU: Intel Xeon Quad Core,
  2.66 GHz, 12 MB L2 Cache
 • Memory: 4 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: 5.000 GB
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: Free 5 GB
 • Premium

  3.395.000 VNĐ/Tháng
 • OS: Linux Fedora 32-Bit
 • CPU: Intel Xeon Quad Core,
  2.66 GHz, 12 MB L2 Cache
 • Memory: 8 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: Unlimited
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: Free 5 GB
 • Economy

  2.380.000 VNĐ/Tháng
 • OS: Linux Ubuntu 32-Bit
 • CPU: Intel Xeon Dual Core,
  3.0 GHz, 6 MB L2 Cache
 • Memory: 2 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: 1.000 GB
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: 5 GB Free
 • Deluxe

  3.360.000 VNĐ/Tháng
 • OS: Linux Ubuntu 32-Bit
 • CPU: Intel Xeon Quad Core,
  2.66 GHz, 12 MB L2 Cache
 • Memory: 4 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: 5.000 GB
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: Free 5 GB
 • Premium

  3.395.000 VNĐ/Tháng
 • OS: Linux Ubuntu 32-Bit
 • CPU: Intel Xeon Quad Core,
  2.66 GHz, 12 MB L2 Cache
 • Memory: 8 GB
 • Storage: 2 x 146 GB SAS
 • Domestic bandwidth: 1 Gbps
 • International bandwidth: 2 Mbps
 • Data transfer: Unlimited
 • Public IP: 1 Address
 • Firewall: Included
 • Managed backup: Free 5 GB

Add-on

 • Quản trị Server
 • Thêm địa chỉ IP
 • Bản quyền hệ điều hành Windows
 • Cài đặt lại hệ điều hành
 • Không giới hạn dung lượng truyền dữ liệu
 • Sao lưu dữ liệu chuẩn DC
 • Thiết bị tường lửa riêng
 • Phần mềm

Nếu không tìm thấy cấu hình phù hợp với nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hotline: 1900 9400